Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

Dobrý den,

jmenuji se Ondřej Jonáš a jsem stavební projektant / autorizovaný inženýr v oboru navrhování pozemních staveb. V rámci projekční činnosti zpracovávám kompletní stavební části projektových dokumentací širokého spektra typů staveb ve všech fázích projektové přípravy. Zpravidla ve spolupráci s architekty dále zpracovávám souhrnné a koordinačních části PD, vizualizace staveb, rozpočty, zajišťuji koordinaci ostatních profesí, provádím inženýrskou činnost a autorský dozor.

V dosavadní 11-leté praxi jsem se podílel na projektech novostaveb a rekonstrukcí pro soukromé investory, velké investiční společnosti, obce (městské části) i orgány státní správy. Mám zkušenosti s projekty občanských, obytných a průmyslových staveb, městských komunikací a sítí, sportovních hřišť, revitalizací parků a zateplení objektů včetně projektů financovaných z dotačních fondů.

V letech 2009 až 2013 jsem absolvoval bakalářské studium oboru K na FSv-ČVUT v Praze se zaměřením na statiku staveb, dopravní stavby a mostní konstrukce. V roce 2016 jsem získal autorizaci pro obor pozemní stavby.

V současné době pracuji jako OSVČ s působností převážně v Praze, přičemž stabilně spolupracuji s několika pražskými ateliéry a architekty jako subdodavatel vybraných částí PD staveb včetně souvisejících služeb.