Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

PROJEKTY  /  DOPRAVNÍ STAVBY


Regenerace historického centra v Klášterci nad Ohří
gen.projektant: 4D projekt s.r.o.
DPS
podíl na stavební části
2005
realizováno


Řešení komunikací v rámci akce "Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly"
gen.projektant: 4D projekt s.r.o.
DSP
stavební část (komunikace)
2007
nerealizováno


Novostavba parkoviště
ul. Dlouhá, Klášterec nad Ohří

gen.projektant: 4D projekt s.r.o.
DSP, DZS
stavební část
2007
realizováno


Rekonstrukce komunikace
ul. Školní, Klášterec nad Ohří

gen.projektant: 4D projekt s.r.o.
DSP, DZS
stavební část
2006
realizováno

Uvedené projekty jsem zpracoval jako zaměstnanec nebo OSVČ pro generálního projektanta / architekta a nejsem autorem architektonického návrhu.

Popis stavby:
název + rozsah + místo
autor / generální projektant
stupeň vypracované PD
podíl na vypracováné PD
období
stav

Zkratky:
DUR - projekt pro územní rozhodnutí/souhlas
DSP - projekt pro stavební povolení/ohlášení
DZS - dokumentace pro zadání stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby