Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

PROJEKTY  /  OBYTNÉ STAVBY


Rekonstrukce a přístavba k RD
v ul. Na Větrníku
Praha 6 - Břevnov

gen.projektant: a3atelier s.r.o.
DUR, DSP, DPS
stavební část, koordinace
2015-2016
povoleno, realizace

Uvedené projekty jsem zpracoval jako zaměstnanec nebo OSVČ pro generálního projektanta / architekta a nejsem autorem architektonického návrhu.

Popis stavby:
název + rozsah + místo
autor / generální projektant
stupeň vypracované PD
podíl na vypracováné PD
období
stav

Zkratky:
DUR - projekt pro územní rozhodnutí/souhlas
DSP - projekt pro stavební povolení/ohlášení
DZS - dokumentace pro zadání stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby