Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

PROJEKTY  /  OSTATNÍ STAVBY


Venkovní objekty a komunikace
v rámci novostavby RD,
Praha, U Bažantnice č.p. 39

gen.projektant: AL.T Architekti v.o.s.
DPS
stavební část
2007
realizováno


Venkovní objekty
v rámci novostavby RD,
Praha, Pod Měliškou č.p. 104f

gen.projektant: ABM architekti, s.r.o.
DPS
stavební část
2010
realizováno

Uvedené projekty jsem zpracoval jako zaměstnanec nebo OSVČ pro generálního projektanta / architekta a nejsem autorem architektonického návrhu.

Popis stavby:
název + rozsah + místo
autor / generální projektant
stupeň vypracované PD
podíl na vypracováné PD
období
stav

Zkratky:
DUR - projekt pro územní rozhodnutí/souhlas
DSP - projekt pro stavební povolení/ohlášení
DZS - dokumentace pro zadání stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby