Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

PROJEKTY  /  PARKY


Revitalizace zámeckého parku,
nové cesty, hriště, vybavení, zdi
Praha 14 - Hostavice

gen.projektant: SILVAPLANA SE
DUR, DSP, DPS
stavební část, koordinace
2012-2016
povoleno, realizováno


Revital. parku Čs. legionářů,
nové cesty, vybavení, obratiště
Praha 14 - Jahodnice

gen.projektant: SILVAPLANA SE
studie
stavební část, doprava, vybavení
2016
projednávání


Revital. parku ul. Kutnohorská,
nové cyklostezky, lávka,
Praha - Dolní Měcholupy

gen.projektant: SILVAPLANA SE
studie
stavební část, doprava, úpravy břehů
2013
nerealizováno

Uvedené projekty jsem zpracoval jako zaměstnanec nebo OSVČ pro generálního projektanta / architekta a nejsem autorem architektonického návrhu.

Popis stavby:
název + rozsah + místo
autor / generální projektant
stupeň vypracované PD
podíl na vypracováné PD
období
stav

Zkratky:
DUR - projekt pro územní rozhodnutí/souhlas
DSP - projekt pro stavební povolení/ohlášení
DZS - dokumentace pro zadání stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby