Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

PROJEKTY  /  PRŮMYSLOVÉ STAVBY


Komerční park D&D NORD
- novostavba víceúčelových hal,
Praha 20 - Horní Počernice

gen.projektant: ATELIER A.B.D. s.r.o.
DSP
podíl na stavební části a koordinaci
2008-2012
částečně realizováno


Nové sídlo spol. LAMPS,
skladová hala, administrativa,
Praha 20 - Horní Počernice

gen.projektant: ATELIER A.B.D. s.r.o.
DSP
stavební část, koordinace
2011-2012
realizováno


Novostavba výrobní haly v areálu
spol. Magna Automotive (CZ)
Chomutov

gen.projektant: 4D projekt s.r.o.
DSP
stavební část
2007
realizováno

Uvedené projekty jsem zpracoval jako zaměstnanec nebo OSVČ pro generálního projektanta / architekta a nejsem autorem architektonického návrhu.

Popis stavby:
název + rozsah + místo
autor / generální projektant
stupeň vypracované PD
podíl na vypracováné PD
období
stav

Zkratky:
DUR - projekt pro územní rozhodnutí/souhlas
DSP - projekt pro stavební povolení/ohlášení
DZS - dokumentace pro zadání stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby