Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

PROJEKTY  /  ZATEPLOVÁNÍ (DOTAČNÍ PROJEKTY)


Zateplení pavilonů 3,4,5 v areálu
Policejního prezidia ČR
Praha 5 - Zbraslav

gen.projektant: a3atelier s.r.o.
DSP
stavební část, koordinace
2016
povoleno


Zateplení hotelu ILF
(objekt Minister. zdravotnictví)
Praha 4 - Michle

gen.projektant: a3atelier s.r.o.
DPS
stavební část, koordinace
2015
povoleno


Zateplení volnočasového centra
"Plechárna"
Praha 14 - Černý Most

gen.projektant: AAA atelier, s.r.o.
DPS
stavební část, koordinace
2014-2015
povoleno, realizováno


Zateplení pavilonu 1
ZŠ Chvaletická
Praha 14 - Hloubětín

gen.projektant: AAA atelier, s.r.o.
DSP, DPS
stavební část, koordinace
2014-2015
povoleno, realizováno


Zateplení objektu
ZŠ Tyršova
Praha 5 - Jinonice

gen.projektant: AAA atelier, s.r.o.
DPS
stavební část, koordinace
2014-2015
realizováno

Uvedené projekty jsem zpracoval jako zaměstnanec nebo OSVČ pro generálního projektanta / architekta a nejsem autorem architektonického návrhu.

Popis stavby:
název + rozsah + místo
autor / generální projektant
stupeň vypracované PD
podíl na vypracováné PD
období
stav

Zkratky:
DUR - projekt pro územní rozhodnutí/souhlas
DSP - projekt pro stavební povolení/ohlášení
DZS - dokumentace pro zadání stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby